“หงส์ดำ” สัตว์ที่สวยงามในสายน้ำ

By | ตุลาคม 30, 2013

_DSC0s224

สวัดดีครับ ได้มีโอกาศไปเที่ยว “ปางอุ๋ง” กิ่งอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน บรรกาศดีมาก หนาวเย็นมีฝนชุกและมีหมอกแทบตลอดทั้งวัน ถ้ามีฝนตก และที่อ่างเก็บน้ำปางอุ๋งที่นี้ได้มีการทำฟาร์ม “หงส์” มีทั้งหงส์ขาวและหงส์ดำ เจ้าหงส์มีเสน่ห์ในตัวของมันเอง มีขนสีดำ ปากสีแดง หงส์มีแหล่งกำเกิดในทวีปออสเตรเลีย หงส์ดำมีความสวยงาม ชอบอยู่กันเป็นฝูงส่วนใหญ่ จะอยู่แยกสีกัน เพราะเห็นจับคู่ หงส์ขาว หงส์ดำ มันอาศัยอยู่ในหนองน้ัำหรือทะเลสาป ที่ปางอุ๋งเป็นแหล่งอ่างเก็บน้ำจึงได้เลี้ยงหงส์ไว้ด้วย การให้อาหารก็จะมีกระบอกไม้ไผ่ที่คนดูแลนำมายึดติดไว้ริมน้ำ และให้อาหารโดยอาหารก็จะเป็นแกลบผสมน้ำคืออาหารหลักของเจ้าหงส์พวกนี้ โดยหงส์มักจะจับคู่กันเอง โดยผสมพันธุ์ในช่วง 3-4 ปีหลังจากเกิดมา โดยเมื่อถึงฤดูวางไข่ของหงส์ ในช่วงฤดูหนาว ก็จะทำการฟักไข่โดยประมาณ 4-7 ฟองต่อปี และใช้เวลาประมาณเดือนกว่าๆ ในการฟักไข่ที่นี้ก็จะทำการเลี้ยงแบบปล่อยให้หงส์อยู่กันเป็นอิสระไม่ได้บังคับหรือแยกออกจากกัน เมื่อเวลาว่ายน้ำในอ่าง แวกว่ายสายน้ำก็จะสง่างามมากเหมาะแก่การท่องเที่ยวและถ่ายรูปจริงๆ