สายพันธุ์ “แมวไทย” มารู้จักตัวตนของมัน

By | ตุลาคม 31, 2013

_DSC02s62

วันนี้จะมาพูดถึงเรื่อง “แมวไทย” สายพันธุ์ของแมวไทยนั้นมีชื่อเสียงที่โด่งดังออกไปหลายประเทศ มากกว่าที่จะเลี้ยงในไทย โดยแมวที่เราเห็นกันทั่วไปพวกลายเสือ สีขาว สีดำ หรือสีผสมขาวดำ ตัวสีเหลือง พวกนี้ไม่ใช่แมวไทยนะครับ มันจะเป็นแมวจีนหรือแมวจากที่อื่น โดยแมวไทยลักษณะจะมีสีน้ำหน้าบนใบหน้า และบริเวณหู เท้า ซึ่งมันจะแตกต่างจากแมวพันธุ์อื่นที่มีปนกันหมด แต่ถ้าจะนำแมวไทยไปผสมกับแมวอื่น ลักษณะรูปร่างและสีจะไม่สวยสีจะผสมปนกันไปหมดและนิสัยก็จะไม่ตกทอดไปยังแมวลูกผสม รูปร่างของแมวไทย มีความสง่างาม ขนสั้นอ่อนนุ่ม มีตาสีฟ้า เขาเรียกแมวไทยกันว่า “วิเชียรมาศ” อยู่ในหนังสือโบราณของไทย โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงมอบแมวให้ชาวฝรั่ง และชาวฝรั่งก็ได้นำไปขยายพันธุ์ ทำให้แมวไทยมีชื่อเสียงที่โด่งดังไปยังต่างประเทศ ถ้าแมวไทยได้ผสมพันธุ์ระหว่างแมวไทยด้วยกันจะทำให้มีสีลักษณะและนิสัยถ่ายทอดออกมาอย่างแท้จริง