ท่องเที่ยว “น้ำตกผาเสือ” ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

By | ตุลาคม 30, 2013

_DSC030s0

อุทยานแห่งชาติ ที่น้ำตกผาเสือ กิ่งอำเภอปางมะผ้า จังหวัด แม่ฮ่องสอน ระยะทางจาก จังหวัดเชียงใหม่ 200 กว่ากิโลเมตร เดินทางจากถ้ำปลา เลยขึ้นไปทาง “ปางอุ๋ง” โดยจะอยู่ระหว่างทาง จะมีเส้นทางที่มีเทือกเขาสูงชัน และยังเป็นแหล่งต้นน้ำทางธรรมชาติอีกด้วย เป็นที่พักผ่อน ถ่ายรูป ชมบรรยากาศ และงดงามมาก ภูมิอากาศ มีอากาศเย็นและชื้นมากในช่วงหน้าหนาวคือตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงช่วงกุมภาพันธ์ และยังมีฝนตกชุก และยังเป็นป่าดิบชื้น มีต้นไม้นานาพันธุ์และยังมีสัตว์ป่า ที่ยังชุกชมอยู่ในบริเวณน้ำตก โดยสามารถเข้ามาเที่ยวได้ฟรี แต่น้ำไหลค่อนข้างแรงมาก ไม่แนะนำให้เล่นน้ำนัก และควรเลี่ยงการเล่นน้ำในช่วงฤดูฝน เพราะอาจเกิดน้ำหลาก